Medzinárodná vedecká konferencia k 20. výročiu vzniku FEVT

pripravovaná pod záštitou

rektora
Technickej univerzity vo Zvolene

prof. Ing. Rudolfa Kropila, CSc.

a

dekana
Fakulty environmentálnej a výrobnej techniky
Technickej univerzity vo Zvolene

doc. Ing. Mariána Kučeru, PhD.

12. – 14. september 2016

Konferencia sa koná pri príležitosti 20. výročia vzniku FEVT. Program konferencie je zameraný na prezentáciu súčasných vedecko-výskumných výsledkov a prevádzkových poznatkov z oblasti výrobnej a environmentálnej techniky a jej aplikácií.

© 2016 Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky, Technická univerzita vo Zvolene